Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának november 30-i ülése

– a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 97. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (levelezés a büntetés-végrehajtási intézetben) (IV/150/2021.)

– a Kúria Bfv.I.206/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyomozás eljárási hibái; költségvetési csalás) (IV/2005/2020.)

– a Kúria Bhar.I.302/2019/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyomozás eljárási hibái; költségvetési csalás) (IV/2006/2020.)

– a Győri Törvényszék 3.Bf.179/2018/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy) (IV/1504/2020.)

– a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1884/2020/3., 5.Bpkf168/2021/2. és 5.Bpkf168/2021/3. számú végzése, valamint a Bv. tv. 10/A. § (1) és (3) bekezdése, 10/B. § (5) bekezdés aa) és ab) alpontjai, 50. § (1) bekezdés fb) alpontja, továbbá 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/633/2021.)

– a Kúria Pfv.I.21.571/2019/13. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös tulajdon megszüntetése iránti per) (IV/712/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.085/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyvédi munkadíj) (IV/2979/2021.)

– a Debreceni Ítélőtábla Bhar.IV.3/2021/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/2741/2021.)