Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának november 15-i ülése

– a Budapest Környéki Törvényszék 103.K.700.558/2020/28. számú ítélete és Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekadó) (IV/1166/2022.)

– a Győri Törvényszék 2.Pf.20.252/2021/4. számú ítélete és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 386. § (4) bekezdés második fordulata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrendelet érvénytelenségének megállapítása, indokolás hiánya) (IV/815/2022.)

– a Pécsi Törvényszék 2.K.700.522/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építési ügy) (IV/5055/2021.)