Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának november 12-i tanácsülése

– a Kúria Gfv.VII.30.029/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1000/2019.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 39.K.33.335/2018/14. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (oktatási ügyben hozott közigazgatási határozat jogszerűsége) (IV/428/2019.)

– a Kaposvári Törvényszék 1.Bf.344/2018/6/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közszereplő bírálhatósága) (IV/506/2019.)

– a Kúria Bfv.II.513/2019/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen bírósági eljárás) (IV/1084/2019.)