Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának március 30-i ülése

– a Kúria Pfv.IV.20.329/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (légi jármű zár alá vétele miatti bírósági jogkörben okozott kár) (IV/1643/2020.)

– a Kúria Mfv.X.10.340/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony megszüntetése) (IV/1779/2020.)

– a Kúria Kpkf.VI.39.599/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél visszautasítása) (IV/2067/2020.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz tárgyában született határozat kiegészítése (visszaható hatályú jogalkalmazás) (IV/1771/2018.)

– az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egészségügyi dolgozó kirendelése egészségügyi válsághelyzetben) (IV/2080/2020.)