Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának március 23-i ülése

– a Kúria Kfv.III.37.696/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kisajátítás) (IV/1413/2020.)

– a Kúria Pfv.II.20.650/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sérelemdíj, fogvatartott gyógyszerekhez való hozzáférése) (IV/1190/2020.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 480. § (2) bekezdése, a Be. 582. § (2) bekezdése, valamint a Kecskeméti Törvényszék 6.Bnyf.368/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (letartóztatás meghosszabbítása elleni fellebbezés) (IV/173/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 27.Bf.10.144/2018/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogorvoslattól való elzárás) (IV/957/2019.)

– a Kúria Pfv.IV.20.513/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megbízási szerződés megszüntetésének jogkövetkezményei) (IV/1927/2020.)

– a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 71. § (6) bekezdése, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (1) és (2) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (végrendeleti örökös földszerzése) (IV/1227/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 42.Pf.637.992/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bérleti díj megfizetése) (IV/911/2020.)

– a Kúria Mfv.X.10.306/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése) (IV/1932/2020.)

– a Kúria Kfv.V.35.611/2019/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (helyi adóügy; új eljárásra, új határozat hozatalára utasítás) (IV/1292/2020.)