Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának március 22-i ülése

– a Debreceni Törvényszék 101.K.703.185/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóbírság és közigazgatási bírság) (IV/3435/2021.)

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 143. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (fogvatartottak munkaviszonya, bíróság hatásköre) (III/222/2022.)

– a Kúria Kfv.VII.37.347/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkabaleset) (IV/3178/2021.)

– a Kúria Kf.VII.40.097/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetmény ügyben hozott közszolgálati jogvita) (IV/3619/2021.)

– a Szegedi Ítélőtábla Bpkf.I.59/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kábítószer birtoklása; perújítás) (IV/2602/2021.)

– az Egri Törvényszék Pkf.50.005/2021/2. számú végzése, a Kúria Pfv.I.21.025/2020/3. számú végzése és a Kúria Pfv.I.20.894/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási eljárás; ingatlan elárverezése) (IV/1079/2021.)

– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (NAV szolgálati jogviszony, végkielégítés elvonása) (IV/2747/2021.)

– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati jogviszony) (IV/2746/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 15.K.701.687/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építési ügy, ügyféli jogállás) (IV/3408/2021.)

– a Kúria Kvk.V.39.306/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy; Alaptörvény érvénytelensége) (IV/752/2022.)