Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának március 21-i ülése

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 134. § (3) bekezdése és a Kúria Kpkf.III.45.132/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közszolgálati jogvita; keresetindítási határidő) (IV/2050/2022.)

– a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2012. január 1-jétől 2013. június 30-ig hatályos 229/E. § (3) bekezdés második mondata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (ösztöndíj szerződés, szolgálati viszony egyoldalú meghosszabbítása) (III/313/2023.)

– a Kúria Mfv.VIII.10.005/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése) (IV/2043/2022.)

– a Kúria Mfv.IV.10.144/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése; túlmunka megfizetése) (IV/1627/2022.)

– a Győri Ítélőtábla Bf.I.2/2022/29. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyész és bíró munkakapcsolata, pártatlan bíráskodás) (IV/2193/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 26.Beüf.8067/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (önálló bírósági végrehajtó pótmagánvádló) (IV/2978/2021.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.462/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartotti jogok, fogvatartás körülményei) (IV/1326/2022.)

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 75/B. § (5) bekezdése és a Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.6908/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás, kérelmezési határidő) (IV/1334/2022.)