Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának május 5-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.20.024/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megbízási szerződés felmondás jogellenességének megállapítása) (IV/738/2019.)

– a Kúria Mfv.I.10.468/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felmondás jogellenessége) (IV/1681/2019.)

– a Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.573/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös költség megfizetése) (IV/338/2019.)

– a Kúria Pfv.III.20.239/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1163/2019.)

– a Kúria Pfv.VI.21.112/2018/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés megfizetése) (IV/1592/2019.)

– a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 6. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (terhességmegszakítás genetikai, teratológiai ártalom valószínűsége esetén) (III/361/2020.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.540/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/1138/2019.)

– a Kúria Mfv.II.10.595/2017/4. számú ítélete és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (elmaradt bérpótlék megfizetése) (IV/1304/2018.)

– a Kaposvári Törvényszék 2.Bpkf.271/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/1604/2019.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1)-(2) bekezdései, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1) és (2) bekezdése, és 11. §-ának (1) bekezdése, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6) Korm. rendelet 73/B. §-a, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése és a Kúria Mfv.III.10.261/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság, kereseti korlát) (IV/491/2020.)