Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának május 17-i ülése

– a Kúria Mfv.II.10.083/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elmaradt vezetői pótlék és sérelemdíj megfizetése) (IV/4979/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.904/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adatigénylés) (IV/5058/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.552/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sajtó-helyreigazítás) (IV/4091/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 29.Beüf.9347/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hamis vád, pótmagánvád) (IV/4386/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.37.356/2021/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (köztestületi közigazgatási jogvita) (IV/3717/2021.)

– a Szekszárdi Törvényszék 7.Bf.91/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád elutasítása, eljárás megszüntetése) (IV/311/2022.)

– a Kúria Kfv.VII.37.167/2021/3. számú végzése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a) pontjának aa) és ab) alpontjai elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társadalombiztosítási jogvita) (IV/2245/2021.)

– az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 35. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kedvtelési állattartás szabályai) (IV/4427/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.161/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy; közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2813/2021.)