Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának május 11-i ülése

– a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1361/2020/2. számú végzése, valamint a Bv. tv. 10/A. § (1) és (3) bekezdése, 10/B. § (5) bekezdés aa) és ab) alpontjai, 50. § (1) bekezdés fb) alpontja, továbbá 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás) (IV/1709/2020.)

– a Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.889/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás) (IV/1485/2020.)

– a Szegedi Ítélőtábla Bf.I.125/2019/125. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy; kábítószer) (IV/1962/2019.)

– a Kúria Bpkf.III.720/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás elutasítása) (IV/1664/2020.)

– a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 135. § 4. pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység) (IV/1638/2020.)

– a Kúria mellett működő Közjegyzői Fegyelmi Bíróság mint másodfokú fegyelmi bíróság Kjö.Fgyf.10/2019/9. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közjegyző fegyelmi felelősségre vonása) (IV/1235/2020.)

– a Kúria Kfv.I.35.625/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1999/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 117.Pf.630.677/2020/3. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megbízási díj) (IV/1236/2020.)

– a Szekszárdi Törvényszék 13.Pf.20.241/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös költség tartozás) (IV/2135/2020.)