Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának június 21-i ülése

– a Kúria Kfv.I.37.468/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megismerési engedély iránti kérelem elutasítása) (IV/3725/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 1.Gf.75.178/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (várakozási díj és pótdíj megfizetése) (IV/4018/2021.)

– a Kúria Mf.X.10.059/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati jogviszony megszüntetése; megbízhatósági vizsgálat) (IV/3819/2021.)

– a Kúria Mfv.IV.10.092/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendkívüli lemondás jogkövetkezményei) (IV/574/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bhar.165/2021/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (magánvád, becsületsértés) (IV/5065/2021.)