Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának június 16-i tanácsülése

– a Balassagyarmati Törvényszék 14.Beüf.592/2018/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen bírósági eljárás) (IV/1062/2019.)

– a Kúria Pfv.V.21.116/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződésből eredő követelés) (IV/1887/2019.)

– a Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.167/2019/6. számú ítélete és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 81. § (5) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség) (IV/83/2020.)

– a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 95. § (1) bekezdés második fordulata és 108. § (1) bekezdése, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 53. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végelszámolási kifogás) (IV/1922/2019.)

– a Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.343/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata  (használati díj megfizetése iránti per) (IV/1740/2019.)