Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának június 13-i ülése

– az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 35. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kedvtelési állattartás szabályai) (IV/4427/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 27.Bf.7120/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/310/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.248/2020/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (önbíráskodás, bizonyítékok felülmérlegelése a másodfokú eljárásban) (IV/5056/2021.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.120/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (reintegrációs őrizet) (IV/993/2021.)

– a Kúria Kfv.I.37.468/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megismerési engedély iránti kérelem elutasítása) (IV/3725/2021.)

– a Kúria Bfv.III.456/2020/33. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közveszélyokozás) (IV/480/2021.)

– a Kúria Pfv.I.21.100/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elbirtoklás) (IV/3485/2021.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 183. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (önkényesen elfoglalt lakás kiürítése) (IV/140/2022.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdése és más társadalombiztosítási jogszabályok elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság szüneteltetése) (IV/4993/2021.)

– a Kúria Kfv.V.35.445/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/4266/2021.)

– a Kúria Kfv.III.37.357/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vételi jog jogellenes gyakorlása) (IV/4875/2021.)