Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának június 1-jei ülése

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 436. § (16) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartás körülményei miatt megítélt kártalanítási összeg kifizetésének felfüggesztése) (IV/2062/2020.)

– a Kúria Kf.VI.39.029/2020/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adatvédelmi ügy, NAIH határozat felülvizsgálata) (IV/2078/2020.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 17.Szk.12618/2020/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, gyülekezéshez és véleménynyilvánításhoz való jog) (IV/416/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 21.Bpkf.9518/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás) (IV/1698/2019.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.83/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás) (IV/1329/2019.)

– a Miskolci Törvényszék 8.Bf.57/2020/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hamis magánokirat felhasználása) (IV/1285/2020.)

– a Kúria Pfv.V.20.953/2019/6. számú ítélete és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Vmt.) 143. § (1) és (2) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közvetítői jutalék) (IV/2099/2020.)

– a Miskolci Törvényszék 102.K.700.030/2020/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földforgalmi ügy) (IV/2107/2020.)

– a Kúria Pfv.21.069/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (öröklési szerződés érvénytelensége) (IV/1882/2020.)

– a Kúria Mfv.X.10.021/2020/8. számú részítélete és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 20. § (2)–(4) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése) (IV/1622/2020.)