Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának július 5-i ülése

– a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdésének „a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül” szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása) (IV/4967/2021.)

– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 249. § (1) bekezdés b) pontja, a 250. § (2) bekezdése és a 253. § (1) és (2) bekezdése és a Kúria Kf.VII.40.572/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kinevezési okmány hatályon kívül helyezése, végkielégítés elvonása) (IV/590/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.20.932/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (találmányi díj) (IV/428/2022.)

– a Kúria Pfv.21.252/2020/25. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házastársi közös vagyon megszüntetése) (IV/4479/2021.)

– Kúria Pfv.VI.20.231/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés felszámoló ellen) (IV/2734/2021.)

– a Kúria Kf.VIII.39.863/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megbízási díj megfizetése) (IV/975/2022.)

– a Pécsi Ítélőtábla Mf.I.30.052/2021/4/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elmaradt illetmény) (IV/875/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 102.K.703.857/2021/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (véleménynyilvánítás kiemelt nemzeti emlékhelyen) (IV/779/2022.)

– a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról szóló 217/2021. (IV.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (doktori értekezés, veszélyhelyzet) (III/1265/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 38.K.706.863/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata, pénzügyi tranzakciós illeték) (IV/418/2022.)

– a Miskolci Törvényszék 8.Bpkf.738/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bűnügyi költség, tolmács) (IV/5006/2021.)

– a Kúria Kfv.V.35.149/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nem bevett egyház kiegészítő támogatása) (IV/1119/2022.)

– a Kúria Kfv.IV.35.310/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nem bevett egyház kiegészítő támogatása) (IV/321/2022.)

– a Kúria Kfv.I.35.471/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nem bevett egyház kiegészítő támogatása) (IV/160/2022.)

– a Kúria Kfv.IV.35.589/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nem bevett egyház működési támogatása) (IV/625/2022.)

– a Kúria Kfv.I.35.106/2021/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (biztosító tevékenységi engedélyének újbóli visszavonása) (IV/3627/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.791/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajtószerv felelőssége) (IV/3900/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.097/2020/8. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 39.K.704.681/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetékügy) (IV/556/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.591/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sajtó-helyreigazítás) (IV/443/2022.)