Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának július 27-i ülése

– a Fővárosi Törvényszék 5.Kf.650.237/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz tárgyában hozott végzés kijavítása (sérelemdíj megállapításának elutasítása) (IV/164/2020.)