Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának január 31-i ülése

– a Fővárosi Törvényszék 42.Pf.637.042/2021/4. számú ítélete és a 1993. évi LXXVIII. törvény 75. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati lakás, lakáskiürítés) (IV/1066/2022.)

– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 251. § (1) bekezdése és 253. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (NAV szolgálati jogviszony, végkielégítés elvonása) (IV/1971/2022.)

– a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 63/E. §-a és az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXVI. törvény 129. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (még elégséges szolgáltatás; sztrájkjog) (IV/1513/2022.)

– a Kúria Pfv.V.20.718/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bérleti díj) (IV/1095/2022.)

– a Kúria Pfv.II.20.455/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgalmi jog) (IV/1352/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.043/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/2022/2022.)

– a Kúria Bfv.I.901/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/1610/2022.)