Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának január 26-i ülése

– a Kúria Kfv.II.38.087/2018/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jelzálogjog) (IV/848/2020.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdése és más társadalombiztosítási jogszabályok elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság szüneteltetése) (IV/1327/2020.)

– a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 197/B. § (5) bekezdése elleni utólagos normakontroll befogadhatóságának vizsgálata (jogegységi panasz eljárás) (II/1734/2020.)

– az 51/2019. (XII. 27.) BM rendelet 1. § (2) bek. a) pontja és a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/A. § (2) bek. a) pontja elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (rendvédelmi szerv tagjának egyszeri juttatása) (IV/1121/2020.)

– a Kúria Kfv.IX.38.427/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetmény-különbözet megfizetése) (IV/708/2020.)