Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának január 18-i ülése

– a Kúria Pfv.V.21.196/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hibás teljesítés bizonyítása) (IV/2898/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 67.Pkf.632.755/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránti per) (IV/3864/2021.)

– a Kúria Mfv.X.10.103/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaerő-kölcsönzés) (IV/781/2021.)

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239/A. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (veszélyhelyzet idején a második ütemű védelmi intézkedések megszegése szabálysértés) (IV/4022/2021.)