Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának január 17-i ülése

– a Kúria Knk.V.39.541/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (népszavazási kérdés hitelesítése) (IV/2895/2022.)

– a Kúria Knk.IV.39.514/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (népszavazási kérdés hitelesítése; több szervező által kezdeményezett népszavazás) (IV/2876/2022.)