Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának február 9-i ülése

– a Kúria Pfv.I.20.158/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (öröklési igény) (IV/1375/2020.)

– a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1516/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás) (IV/1940/2019.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság) (IV/1519/2020.)

– a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 7/A. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (fővárosi és megyei kormányhivatal állományába átkerült köztisztviselő illetménye) (III/1869/2020.)