Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának február 8-i ülése

– a Kúria Mfv.X.10.113/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése) (IV/1153/2021.)

– a Kúria Kf.V.40.072/2021/7. számú ítélete és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CXXXV. törvény 48. § (5) bekezdése és (7) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (médiaszolgáltatási jogosultság megújítása) (IV/3413/2021.)

– a Kúria Pfv.III.20.998/2019/7. számú ítélete, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2. § (2) bekezdésének második fordulata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sérelemdíj) (IV/506/2021.)

– a Szegedi Ítélőtábla Bpkf.I.589/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy; perújítás elutasítása) (IV/886/2021.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. Korm. rendelet 11. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szociális igazgatási jogvita; öregségi nyugdíj legkisebb összege) (IV/2800/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.791/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sajtószerv felelőssége) (IV/3900/2021.)

– a Kúria Kfv.VII.37.480/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2696/2021.)

– a veszélyhelyzet során a légiközlekedés biztonságának megőrzése és a COVID-elleni védekezéshez elengedhetetlen eszközök zökkenőmentes szállítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 446/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (sztrájkjog) (IV/3842/2021.)

– a Győri Törvényszék 4.Bf.25/2021/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (könnyű testi sértés vétsége) (IV/3430/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.175/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetékfizetési kötelezettség elévülése) (IV/3748/2021.)

– a Debreceni Törvényszék 1.K.701.259/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogyatékossági támogatás visszakövetelése) (IV/2599/2021.)