Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának február 7-i ülése

– a Kúria Kfv.IV.37.284/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolói névjegyzékbe való felvétel elutasítása) (IV/1702/2022.)

– a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénzügyőr szolgálati juttatása) (IV/1510/2022.)

– az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 125/C. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (lefoglalás megszüntetése iránti indítvány) (IV/1347/2022.)

– a Kúria Pfv.II.21.528/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (termőföld adásvétele) (IV/1210/2022.)

– a Kúria Pfv.III.21.232/2021/5 számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1442/2022.)

– a Kúria Kfv.V.35.027/2022/2. számú végzése elleni elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nem állami köznevelési intézmény támogatása, gyermekétkeztetés) (IV/1310/2022.)

– a Kúria Kfv.I.35.130/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nem állami köznevelési intézmény támogatása, gyermekétkeztetés) (IV/1290/2022.)

– a Pécsi Törvényszék 10.K.700.970/2020/65. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat jogszerűsége) (IV/1256/2022.)