Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának február 23-i ülése

– a Kúria Mfv.X.10.343/2019/6. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1663/2020.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.696/2019/2.számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás) (IV/1845/2019.)

– az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (törvényszéki végrehajtói jogállás megszűnése) (IV/1310/2020.)

– a Kúria Mfv.I.10.158/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése) (IV/698/2020.)