Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának február 2-i ülése

– a Kúria Pfv.V.20.790/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szavatossági igény) (IV/1364/2020.)

– a Kúria Kfv.II.37.032/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kisajátítási kártalanítás) (IV/1613/2020.)

– a Kúria Kfv.II.37.494/2019/4. számú ítéletével szembeni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendőrségi eljárás közoktatási intézményben) (IV/1203/2020.)

– a Kúria Kf.IV.37.739/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjog panasz befogadhatóságának vizsgálata (véleménynyilvánítás szabadsága) (IV/1314/2020.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.141/2018/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy; pártatlan bíróhoz való jog) (IV/2057/2019.)

– a Kúria Pfv.III.20.359/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás) (IV/1426/2019.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 354. § (4) bekezdése és a Kúria Bfv.III.138/2019/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogtalan elsajátítás) (IV/1259/2019.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdése és más társadalombiztosítási jogszabályok elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság szüneteltetése) (IV/1790/2020.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (visszaható hatályú jogalkalmazás) (IV/1771/2018.)

– a Kúria Kfv.IX.38.370/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetmény-különbözet megfizetése) (IV/775/2020.)