Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának február 14-i ülése

– a Miskolci Törvényszék 4.K.701.497/2021/5/I. számú ítélete és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi adókról szóló 30/2015. (XI. 23.) számú önkormányzati rendeletének 6. § a) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekadó, adóügy) (IV/1272/2022.)

– a Kúria Kfv.VI.37.116/2022/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogyasztóvédelmi ügy) (IV/2205/2022.)

– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 251. § (1) bekezdése és 253. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (NAV szolgálati jogviszony, végkielégítés elvonása) (IV/2123/2022.)

– a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 14. § (1)-(6) bekezdése, (9) bekezdése, (12)-(13) bekezdése és (20) bekezdése, valamint 15. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pedagógussztrájk; még elégséges szolgáltatás mértéke) (IV/2019/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Mf.31.307/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés vezető állású munkavállalóval szemben) (IV/1694/2022.)

– a Kúria Pfv.V.20.831/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/1452/2022.)