Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának február 13-i ülése

– a Kúria Pfv.II.21.282/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás módjának meghatározása, felülvizsgálat lehetővé tétele) (IV/907/2023.)

– a Szegedi Ítélőtábla Pf.III.20.322/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kezesi szerződésen alapuló díjtartozás) (IV/804/2023.)

– a Győri Ítélőtábla Bpkf.I.70/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csalás; pótmagánvádló) (IV/977/2023.)

– a Pécsi Ítélőtábla Bpkf.III.227/2022/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetés) (IV/379/2023.)

– a Kúria Pfv.VI.20.704/2023/5. számú ítélete és a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 2/2022. Jogegységi határozata (Jpe.III.60.011/2022/15. szám) a genetikai, teratológiai ártalom következtében egészségkárosodottan született gyermek esetében az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségének fennállása miatt kártérítésként fizetendő felnevelési költségről elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egészségügyi intézménnyel szembeni személyiségi jogsértés, kártérítés és sérelemdíj megállapítása) (IV/2546/2023.)

– a Kúria Pfv.IV.20.338/2023/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése egyházi eljárást megindító bejelentés miatt) (IV/2080/2023.)

– a Kúria Pfv.IV.21.320/2022/5. ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajtó-helyreigazítás, személyiségi jog megsértése) (IV/1213/2023.)