Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának február 11-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.III.22.090/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vadkár) (IV/290/2019.)

– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 331. § (1) bekezdés és 333/A §-a elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (EP választás, levélben szavazás) (IV/654/2019.)

– a Veszprémi Törvényszék 3.Bf.800/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/894/2019.)

– a Miskolci Járásbíróság 23.Szk.11.933/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (csendháborítás, vallásgyakorlás) (IV/414/2019.)

– a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.581/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás) (IV/1226/2019.)

– a Kúria Kfv.IV.38.115/2018/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (önkormányzati ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/1353/2019.)