Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának december 8-i ülése

– a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.632.241/2019/4. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vállalkozói díj) (IV/667/2020.)

– a Kúria Pfv.VI.20.072/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elővásárlási jog megsértése) (IV/806/2020.)

– a Szegedi Törvényszék 3.Bf.870/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (rágalmazás) (IV/1003/2020.)

– a Kúria Pfv.IV.20.339/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajtó-helyreigazítás) (IV/1315/2020.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.745/2019/5/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (képmáshoz való jog megsértése) (IV/757/2020.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 651. § (1) bekezdése és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerzői jogok megsértésének bűntette) (IV/1375/2019.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 22.K.30.320/2019/26. számú ítélete és a Kúria Kfv.V.35.039/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatósági határozat felülvizsgálata) (IV/896/2020.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 56.K.31.827/2018/25. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata) (IV/630/2020.)

– a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (korhatár előtti ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíja) (IV/621/2020.)

– a Kúria Mfv.I.10.009/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végkielégítés jogellenes felmentés esetén) (IV/1225/2020.)