Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának december 7-i ülése

– a Kúria Mfv.X.10.031/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése) (IV/767/2021.)

– a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 15. § (3) bekezdése és a Kúria K.IV.39.999/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perbelépés kizártsága gyülekezési ügyben) (IV/2766/2021.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 4.Szk.6615/2021/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tárgyalás tartásának elmaradása szabálysértési ügyben) (IV/3260/2021.)

– a Debreceni Törvényszék 19.K.702.758/2020/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat jogszerűsége) (IV/2930/2021.)