Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának december 6-i ülése

– a Kúria Kfv.V.35.337/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/4976/2021.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdése és más társadalombiztosítási jogszabályok elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság szüneteltetése) (IV/1427/2022.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 587. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (védő jognyilatkozatának hatálya) (IV/377/2022.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.190/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/1414/2022.)

– a Kúria Pfv.V.20.157/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsön) (IV/1292/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.21.047/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog megsértése) (IV/1970/2022.)

– a Kúria Kfv.V.35.309/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nem bevett egyház működési támogatása) (IV/2232/2022.)

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 133. § (4a) bekezdése, és a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 10/E. § a)-c) pontjai elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás keretében kifizetett összeg letéti számlán tartalékolása az elítélt szabadulásáig) (IV/2676/2021.)