Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának december 13-i ülése

– a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (pénzügyőr szolgálati juttatása) (IV/1422/2022.)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. § (13) bekezdése és 189. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (visszaható hatályú jogalkotás) (III/2389/2022.)

– a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 63/E. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak és (8) bekezdésének egyes szövegrészei elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (még elégséges szolgáltatás; sztrájkjog) (IV/1530/2022.)

– a Vht. 233. § (4) bekezdésének a) és f) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtói szakvizsga) (IV/1009/2022.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.153/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/1533/2022.)

– a Kúria Bhar.I.1202/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vesztegetés bűntette, felülmérlegelés tilalma) (IV/1291/2022.)

– a Debreceni Ítélőtábla Bf.I.138/2022/52. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (költségvetési csalás) (IV/1791/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bpkf.10.268/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (átadási letartóztatás) (IV/1760/2022.)

– a Szegedi Ítélőtábla Bpkf.II.45/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (testi sértés) (IV/1448/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 15.K.701.687/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (építési ügy, ügyféli jogállás) (IV/3408/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 4.Gpkf.75.823/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás) (IV/1203/2022.)

– a Kúria Bfv.I.1208/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (költségvetési csalás) (IV/978/2022.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1596/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartás körülményei, kártalanítás) (IV/581/2022.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.40/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények) (IV/993/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpkf.10.039/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztása) (IV/981/2022.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1655/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények) (IV/829/2022.)

– a Kúria Kf.VII.39.572/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet és túlóradíj megfizetése) (IV/638/2022.)

– a Kúria Mpk.II.10.027/2022/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sztrájk jogszerűségének megállapítása) (IV/1240/2022.)