Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának április 27-i ülése

– a Kúria Kfv.III.37.035/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogosulatlan bányászati tevékenység) (IV/2100/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 56.Pf.631.233/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés megfizetése; alkalmazott által okozott kár) (IV/1404/2020.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 10.Szk.8925/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (robbanóanyaggal, pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés, gyülekezéshez és véleménynyilvánításhoz való jog) (IV/1889/2020.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.13.200/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (robbanóanyaggal, pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés; gyülekezéshez és véleménynyilvánításhoz való jog) (IV/214/2021.)