Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának április 26-i ülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.102.2020/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/2997/2021.)

– a Kúria Kfv.I.37.468/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (megismerési engedély iránti kérelem elutasítása) (IV/3725/2021.)

– a Kúria Bfv.II.1.096/2020/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kóros elmeállapot) (IV/1087/2021.)

– a Kúria Bfv.I.1131/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy) (IV/3704/2021.)

– a Kúria Kfv.II.37.295/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kisajátítás) (IV/2841/2021.)

– a Kúria Pfv.III.21.233/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (öröklési ügy, kártérítés) (IV/3696/2021.)

– a Kúria Kf.VII.39.098/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végkielégítés és felmentési időre járó távolléti díj megfizetése) (IV/3497/2021.)

– a Kúria Bfv.III.I.122/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés) (IV/3952/2021.)