Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának április 21-i tanácsülése

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések, és a szabálysértési eljárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 143. § (2) bekezdésének második mondata “kár” szövegrésze és a 143. § (5) bekezdés második mondata “kár” szövegrésze elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (hatékony jogorvoslathoz való jog) (III/57/2020.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (öregségi nyugdíjra való jogosultság) (III/180/2020.)

– a Kúria Mfv.II.10061/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elmaradt illetmény) (IV/1747/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 45.Pf.638.639/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsön megfizetése) (IV/1020/2019.)

– a Kúria Pfv.III.20.460/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1535/2018.)

– a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.451/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/1183/2019.)

– a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.705/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártérítés) (IV/1295/2019.)

– a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.568/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártérítés) (IV/1251/2019.)

– a Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.272/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártérítés) (IV/1276/2019.)

– a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.750/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/1484/2019.)