Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2019. szeptember 30-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.VI.37.668/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (építési ügy, kereshetőségi jog)  (IV/885/2019.)

– a Veszprémi Törvényszék 1.Pf.20.513/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekhatár kiigazítása) (IV/354/2019.)

–  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 331. § (1) bekezdés és 333/A §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (EP választás, levélben szavazás) (IV/654/2019.)

– a Kúria Pfv.IV.21.636/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/686/2019.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pk.50.024/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy; választókerületi nyilvántartásba vétel) (IV/01527/2019.)

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 101. § (2) bekezdés b) pontja és a Debreceni Törvényszék 1.Pf.21.367/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (intézményi jogviszony) (IV/168/2018.)

– az egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVI. törvény, az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXVII. törvény, a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény egyes rendelkezései, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény egyes rendelkezései, valamint a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény elleni utólagos normakontroll vizsgálata (helyi földbizottságok szabályozása) (II/376/2019.)

– a Kúria Mfv.III.10.299/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (őstermelői jogviszony; öregségi nyugdíj ) (IV/975/2019.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdése, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 73/B. §-a és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati járandóság; kereseti korlát) (IV/1056/2019.)