Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2019. március 5-i tanácsülése

– a Debreceni Törvényszék 18.Bf.60/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/1313/2018.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353/A. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata(jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása)  (IV/1426/2018.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353/A. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása) (IV/1446/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 22.Bpkf.11.769/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (véleménynyilvánítás szabadsága) (IV/1474/2018.)

– a Szombathelyi Járásbíróság 59.Szk.1163/2017/6/I. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (köztisztasági szabálysértés) (IV/1875/2017.)

– a Kúria Kfv.II.37.893/2015/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (egyházak nyilvántartásába való felvétel) (IV/628/2016.)

– a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 201.Kpk.50.001/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan-nyilvántartási ügy, közérdekű adatigénylés) (IV/825/2018.)