Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2019. március 26-i tanácsülése

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet egyes rendelkezései ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szakképzés, nem állami fenntartó) (IV/634/2017.)

– a Kúria Kfv.VI.37.888/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügy) (IV/1323/2018.)

– a Kúria Kfv.V.35.021/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatóság határozata elleni felülvizsgálat; vagyonosodási vizsgálat) (IV/1658/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.051/2017/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felmentés jogellenessége) (IV/1266/2018.)