Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2019. május 7-i tanácsülése

– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 32. pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (iparűzési adó) (IV/90/2019.)

– a Kúria Pfv.V.20.788/2018/13. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1637/2018.)

– a Kúria Knk.IV.37.760/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (helyi népszavazás, Római-parti mobilgát) (IV/ 1168/2018.)