Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2019. május 28-i tanácsülése

– a Fővárosi Törvényszék 20.Bf.7313/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás, becsületsértés) (IV/54/2019.)

– a Kúria Pfv.VII.21.889/2017/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (független, pártatlan bíróság) (IV/628/2019.)

– a Kúria Bfv.III.292/2018/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (törvényes bíróhoz való jog) (IV/1806/2018.)

– a Veszprémi Törvényszék 3.Bf.108/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen eljárás) (IV/1014/2018.)

– a Kúria Pfv.III.21.726/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szakértő felelőssége) (IV/1673/2018.)

– a Miskolci Törvényszék 14.Beüf.836/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás a büntetés-végrehajtási intézet elhelyezési körülményei miatt) (IV/1850/2018.)