EN

– a Fővárosi Törvényszék 20.Bf.7313/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás, becsületsértés) (IV/54/2019.)

– a Kúria Bfv.III.292/2018/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (törvényes bíróhoz való jog) (IV/1806/2018.)

– a Kúria Pfv.I.22.238/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/382/2019.)

– a Debreceni Járásbíróság 72.Szk.7527/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közlekedési szabálysértés) (IV/1420/2018.)