Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2019. június 25-i tanácsülése

– a Nyíregyházi Törvényszék 1.Pf.21.370/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/457/2019.)

– az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvény 2016. május 20-án hatályba lépő 30. § (3) bekezdésében foglalt Nvt.1. § p)-r) pontja, 31. §-a, 33. §-a, 34. § (1) bekezdése, 35. §-a, 36. §-a, 37. §-a és 38. §-a elleni utólagos normakontroll vizsgálata (dohánytermékek vásárlására vonatkozó szabályok korlátozása, elektromos cigaretta használata) (II/756/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.667/2018/5.számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adatigénylés teljesítése iránti per) (IV/1737/2018.)

– a Kúria Pfv.III.20.370/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/125/2019.)

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 39/A. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (csecsemőgondozási díj megállapítása) (III/632/2019.)

– a Kúria Bfv.III.321/2017/25. számú ítélete, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 21. § (3) bekezdése, 24. § (3) bekezdése, 361. § (1) bekezdése és 362. § (3) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (zsarolás) (IV/109/2018.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.226/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/1833/2017.)