Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2019. január 29-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.IV.22.460/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/319/2018.)

– a Kúria Mfv.I.10.241/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítési igény érvényesítése) (IV/1067/2018.)

– a Kaposvári Törvényszék 1.Pf.20.364/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1172/2018.)