Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2019. január 15-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.III.20.104/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/984/2018.)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, 5. § (2) bekezdés c) pontja, 14. § c) pontja, 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 10. § (4) bekezdése, 14/A. § (1) bekezdés d) pontja, 30. § (7a) bekezdése, 35/F. § (3) bekezdése, 35/H. § (1) bekezdése, 35/I. § (2) bekezdése, 35/J. § (2) bekezdése, 35/M. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egészségügyi adatok) (IV/753/2018.)

a Kúria Bfv.II.1159/2017/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nyomozás során eljárt bíró kizárása) befogadhatóságának vizsgálata (IV/821/2018.)

a Kúria Bfv.I.1935/2017/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyomozási bíró eljárása a másodfokú eljárásban) (IV/926/2018.)