Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2019. február 26-i tanácsülése

– a Fővárosi Törvényszék 41.Pf.631.365/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás) (IV/1195/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.638.591/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés megfizetése) (IV/1289/2018.)

– a Kúria Pfv.VII.21.889/2017/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (független, pártatlan bíróság) (IV/347/2018.)

– a Debreceni Törvényszék 18.Bf.60/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/1313/2018.)

– a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (indokolás hiánya közigazgatási határozatban) (III/102/2019.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353/A. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása) (IV/1426/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.20.602/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog) (IV/1436/2018.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353/A. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása) (IV/1446/2018.)