Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2019. április 9-i tanácsülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bhar.248/2017. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (véleménynyilvánítás, közveszéllyel fenyegetés) (IV/ 510/2018.)

– a Kúria Pfv.V.20.486/2018/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csatlakozó fellebbezés terjedelme) (IV/ 1244/2018.)

– a Győri Törvényszék 4.Bf.221/2017/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bizonyítékok hiánya, garázdaság) (IV/1193/2018.)

– a Kúria Bfv.I.1798/2017/6. számú végzése, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 517. § (1) bekezdésének a)–b) pontjai, az 520. § első mondatának utolsó fordulata, az 521. §-a, valamint az 522. § (2)–(3) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy, bíróság elé állítás) (IV/1198/2018.)