Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2019. április 29-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.V.35.065/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (indokolási kötelezettség) (IV/1830/2018.)

– a Kúria Kfv.V.35.067/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (indokolási kötelezettség) (IV/1831/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 20.Bf.669/2018/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés; közszereplő; véleménynyilvánítás) (IV/1744/2018.)

– a Kúria Pfv.V.20.229/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közpénz felhasználása – közérdekű adat nyilvánossága) (IV/1820/2016.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.101/2018/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése) (IV/1332/2018.)