Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. szeptember 25-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.II.21.039/2016/9. számú végzése, valamint a Ptk. 4:98. §-a és 4:101 § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (apaság megállapítása) (IV/1176/2017.)

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 10/A. § (4) bekezdése és a 436. § (11) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás a fogvatartás körülményei miatt) (IV/752/2018.)

– a Kúria Kfv.VI.37.906/2016/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kamarai ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata; tisztességtelen eljárás) (IV/370/2018.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 72. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy, vesztegetés) (IV/878/2018.)

– a Kúria Bhar.III.396/2017/31. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy, vesztegetés) (IV/851/2018.)

– a Kúria Kfv.II.37.930/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (korlátozási kártalanítás) (IV/94/2018.)

a Győri Ítélőtábla Pkf.III.26.116/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (devizahitel) (IV/558/2018.)

– a Kúria Pfv.V.22.273/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (lízingszerződés) (IV/565/2018.)

– a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.327/2017/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan-nyilvántartási ügy) (IV/307/2018.)

– a Kúria Pfv.I.20.965/2016/11. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házastársi közös vagyon) (IV/88/2018.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 341. § (1) bekezdése és 369. § (1) bekezdése, valamint a Kúria Bfv.I.1257/2017/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fellebbezés, nyomozási bíró eljárása az elsőfokú eljárásban) (IV/291/2018.)