Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. október 2-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.III.22.615/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (autópálya építés, kártérítés megfizetése) (IV/566/2018.)

– a Kúria Pfv.I.20.965/2016/11. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házastársi közös vagyon) (IV/88/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bhar.248/2017. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (véleménynyilvánítás, közveszéllyel fenyegetés) (IV/510/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 12.Bhar.362/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/2005/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.21.077/2017/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1158/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.20.941/2017/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/1094/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.046/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (távhőszolgáltatás, adatközlés) (IV/923/2018.)

– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  2011. évi CLXXV. törvény 41/A. §-éa és 75. § (18) bekezdése, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 53. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (alapítói jogok gyakorlása) (IV/366/2017.)

– a Kúria Kfv.I.35.302/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatósági határozat felülvizsgálata) (IV/1064/2018.)

– a Kúria Kfv.IV.37.582/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adásvételi szerződés jóváhagyása) (IV/880/2018.)

– a Győri Ítélőtábla Gf.I.20244/2017/5/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (lakásfenntartó szövetkezet) (IV/734/2018.)