Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2018. október 16-i tanácsülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 12.Bhar.362/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/2005/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.21.024/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogosulatlan adatkezelés) (IV/661/2018.)

– a Debreceni Törvényszék 2.Pf.21.595/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokháborítás) (IV/716/2018.)

– a Győri Törvényszék 4.Bf.371/2016/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy, rágalmazás) (IV/829/2018.)

– a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CIV. törvény 1. §-a elleni utólagos normakontroll vizsgálata (plakáttörvény) (II/1483/2017.)

– a Győri Ítélőtábla Bf.I.36/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen eljárás) (IV/280/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.487/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (veszélyességi pótlék) (IV/1213/2018.)